PRIMARIA COMUNEI TOMESTI

Judetul Timis

AGRICULTURA

    Datorita faptului ca terenurile agricole sunt dispersate se folosesc in mod diferit: vaile mai largi din nord sunt folosite pentru cultura de cereale iar pantele dealurilor pentru livezi de pomi fructiferi sau fanete.

    In toate satele din comuna agricultura a fost reprezentata de sectorul individual, ocupatiile avand un caracter mixt, agropastoral.
    Suprafata comunei Tomesti se intinde pe 14.094 ha, din care terenul agricol cuprinde 4.218 ha (29,92 %), iar terenul arabil ajunge la 625 ha (4,43 %) din total teren. Caracteristic acestei zone este gradul mare de dispersare de dispersare a terenului agricol.
Pentru terenurile arabile nu s-a generalizat sistemul asolamentului bienal si trienal, fiecare gospodarie cultiva pe parcela sa ceea ce crede de cuviinta, potrivit necesitatilor.
    Structura terenurilor
    In ceea ce priveste structura terenurilor, situatia se prezinta astfel: 10,12 % din teritoriul comunei se afla la o altitudine sub 250 m; 28,34 % intre 250 m si 500 m; 27,15 % intre 500 m si 700 m; 24,45 % intre 700 m si 1000 m si 9,94 % peste 1000 m.
    Terenurile corespund zonei 4 de fertilitate a terenurilor – zona de deal si munte, fiind de o calitate destul de slaba.

    Suprafata agricola a comunei (anul 2005) este de 4218 ha, reprezentand cca. 0,48 % din suprafata agricola a judetului Timis.
    Daca suprafata arabila a judetului Timis era in anul 1996 de 535.130 ha atunci suprafata arabila a comunei ar reprezenta 0,11 % din suprafata arabila a judetului.
    Primaria are in proprietate: 288 ha padure si 2.472 ha teren agricol, din care 2.450 ha fanete (aproape 75 % sunt impadurite).
    Fata de recensamantul din 04.01.1971 cand suprafata comunei era de 14.837 ha suprafata actuala este de 14.094 ha, scazand cu 743 ha prin rectificarea hotarelor comunei.
    In cadrul comunei exista cca. 2.000 ha teren agricol erodat. Lucrari de organizare a terenului agricol erodat nu au fost efectuate datorita activitatii agricole reduse. Din totalul terenului erodat 82 % este cuprins pe pantele cu inclinatie intre 15 - 30º.

     Pe sate, situatia gospodariilor individuale se prezina astfel:

    Albinaritul. Flora zonei ofera conditii bune pentru cresterea albinelor. Albinaritul este o indeletnicire a barbatilor. La data de 01.02.2004 in comuna Tomesti erau 150 familii de albine cu o productie de 2 t. La recensamantul din 04.01.1971 in comuna erau 196 familii de albine.
    Pescuitul, ocupatie secundara a locuitorilor, a fost practicat in aproape toate satele (Luncani, Colonia Fabricii, Tomesti, Romanesti). Raul Bega cu afluentii sai ofera conditii foarte bune de pescuit. Raul nefiind poluat are un fond piscicol destul de valoros: pastrav-indigen, pastrav-curcubeu, clean.
    Vanatoarea a fost o ocupatie foarte veche a locuitorilor comunei zona detinand un fond cinegetic bogat: mistreti, cerbi carpatini, capriori, ursi, iepuri etc.

    Suprafata totala a terenurilor acoperite cu vegetatie forestiera in cadrul comunei Tomesti este de 9675 ha, ceea ce reprezinta 68,64 % din suprafata totala a comunei. Fondul forestier bogat al zonei si avantajul comertului cu lemne a dus la exploatarea irationala a acestuia. Pe langa comercializare, lemnul a fost folosit si la topitoriile de fier din Luncani (1734), la fabricarea carbunilor de lemn si începand cu 1826 la cuptoarele de topit sticla la Fabrica de Sticlarie Tomesti. In asemenea conditii geografice era firesc sa se dezvolte si lucrul la padure. Copacii erau taiati cu ferastraie manuale si topoare de catre stanjenari; erau aduse la drum de catre corhanitori cu ajutorul boilor si cailor cu care erau si transportate la destinatie. Se mai folosea si forta apei.

    Cresterea animalelor a fost (si este) o ocupatie de baza a locuitorilor acestei zone, din timpuri stravechi, fiind favorizata de varietatea reliefului (campie, dealuri, munti), clima blanda, de densitatea retelei hidrografice si bogatia floristica a covorului vegetal.


    Situatia efectivelor de animale si pasari

 

    Productia animaliera obtinuta la data de 01.01.2004 (Registrul agricol):
    •    Carne bovine (tone)............................................17,4
    •    Carne ovine (tone)...............................................9,1
    •    Carne caprine (tone)............................................1,1
    •    Carne porcine (tone)..........................................71,5
    •    Carne pasari (tone)................................................6
    •    Lapte vaca si bivolita (hl)..................................9620
    •    Lapte ovine (hl)...................................................440
    •    Lapte caprine (hl)............................................... 140
    •    Lana (tone).............................................................2
    •    Oua (mii buc).......................................................880
         Carne Total (tone)..........................................105,1