PRIMARIA COMUNEI TOMESTI

Judetul Timis

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul local - pentru anul 2007
» Proiecte de buget - pe anul 2011
» Proiecte de buget - venituri proprii si subventii - pe anul 2011
» Bugetul local al com. Tomesti, jud. Timis - pe anul 2011
» Bugetele aprobate inclusiv anexele acestora - pe anul 2011
» Programul de investitii publice - pe anul 2011
» Bugetul local - titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe - pe trimestre pe anul 2011
» Bugetul de venituri proprii si subventii detaliat - pe trimestre pe anul 2011
» Bugetul general al unitatii adiministrativ-teritoriale - pe anul 2011
» Buget local total, rectificat - pe anul 2011
» Buget local pe sectiuni, rectificat - pe anul 2011
» Buget rectificat UAT - pe anul 2011
» Buget de venituri proprii si subventii total, rectificat - pe anul 2011
» Buget de venituri proprii si subventii pe sectiuni, rectificat - pe anul 2011
» Programul de investitii publice, rectificat - pentru anul 2011
» Bilant - trimestrul I 2011
» Contul de executie bugetul local - venituri - trimestrul I anul 2011
» Contul de executie bugetul local - cheltuieli - trimestrul I anul 2011
» Contul de executie buget de venituri proprii si subventii - venituri - trimestrul I anul 2011
» Contul de executie buget de venituri proprii si subventii - cheltuieli - trimestrul I anul 2011
» Plati restante - trimestrul I anul 2011
» Comunicare indicatori - trimestrul I anul 2011
» Bilant - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri proprii si subventii - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - venituri proprii si subventii
» Contul de executie buget credite interne - cheltuieli - la data de 31.12.2012
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2012
» Plati restante - la data de 31.12.2012
» Indicatori Sinteza - Venituri - Trimestrul IV anul 2012
» Indicatori Sinteza - Cheltuieli - Trimestrul IV anul 2012
» Tabel Agenti Economici - Comuna Tomesti
» Bilant - la data de 31.03.2013
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli la data de 31.03.2013
» Contul de executie al bugetului local - la data de 31.03.2013
» Contul de executie buget credite interne - Cheltuieli la data de 31.03.2013
» Contul de executie buget de venituri proprii si subventii - Cheltuieli la data de 31.03.2013
» Contul de executie buget de venituri proprii si subventii - Venituri la data de 31.03.2013
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2012
» Indicatori Sinteza - cheltuieli trimestrul I anul 2013
» Indicatori Sinteza - venituri trimestrul I anul 2013
» Plati restante - la data de 31.03.2013
» Program de investitii publice - pe anul 2013
» indicatori privind executia bugetului local - de la date 31.12.2013
» indicatori privind executia bugetului local - de la data de 30.09.2013
» buget venit proprii si cheltuieli - pe anul 2013
» buget local rectificat I - pe anul 2013
» buget local rectificat II - pe anul 2013
» buget local rectificat III - pe anul 2013
» buget local rectificat IV - pe anul 2013
» buget local initial - pe anul 2013
» bilant si cont de rezultat patrimonial - de la data de 31.12.2013
» bilant si cont de rezultat patrimonial - de la data de 30.09.2013
» bilant si cont de rezultat patrimonial - de la data de 30.06.2013
» buget local initial - din anul 2014
» buget local rectificat(I) - pe anul 2014
» buget local rectificat(II) - pe anul 2014
» buget local rectificat(III) - pe anul 2014
» buget local rectificat(IV) - pe anul 2014
» buget local rectificat (V) - pe anul 2014
» buget local rectificat (VI) - pe anul 2014
» buget local rectificat(VII) - pe anul 2014
» buget local definitiv - de la data de 31.12.2014
» program de investitii publice - de la data de 31.12.2014
» situatia financiara - de la data de 30.09.2014
» Ministerul Finantelor Publice - din anul 2014
» situatii financiare si indicatori - la data de 30.06.2014
» program de investitii publice - din anul 2014
» situatia financiara - de la data de 31.03.2014
» situatii financiare - de la data de 31.12.2014
» buget local initial - pe anul 2015
» buget local rectificat (I) - pe anul 2015
» buget local rectificat (II) - pe anul 2015
» buget local rectificat (III) - pe anul 2015
» indicatori econmici - de la data de 31.03.2015
» program de investitii publice - pe anul 2015
» situatia financiara - de la data de 30.06.2015
» situatia financiara - de la data de 31.03.2015
» indicatori privind executia bugetului in trim. II - din anul 2015
» Buget local rectificat - de la data de 30.09.2015
» Program de investitii publice - de la data de 30.09.2015
» Indicatori economici - de la data de 30.09.2015
» Situatia financiara - de la data de 30.09.2015
» Buget general UAT - pe anul 2016
» Buget local - pe anul 2016
» HCL aprobare buget - pe anul 2016
» Program investitii publice - pe anul 2016
» Buget local rectificat - pe anul 2015
» Buget local final IV - pe anul 2015
» Program investitii publice finale - pe anul 2015
» Bilant si cont de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2015
» Plati restante - la data de 31.12.2015
» Contul de executiv si cheltuieli - la data de 31.12.2015